Hot Deals

1.Γενικά

Ο ιστότοπος www.caliston.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης των προϊόντων της Προσωπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «CALISTON CURRENT» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Στρυμώνος 9, τκ 71304 με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 12706922700, ΑΦΜ 146219276 και ΔΟΥ Ηρακλείου, με στοιχεία επικοινωνίας: e-mailinfo@caliston.gr και Τηλέφωνο Παραγγελιών: 2810 752215 & 2811 217215.

Η πρόσβαση και περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο και η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος με σκοπό την πραγματοποίηση των αγορών σας σε αυτό, γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη, υπόκεινται σε όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και διέπονται από τους κάτωθι Όρους και Προϋποθέσεις.

Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις.

Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει ανά πάσα στιγμή τους όρους και τις προϋποθέσεις που δηλώνονται στο παρόν κείμενο καθώς επίσης και να τροποποιεί ή να ανανεώνει το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.caliston.gr

Προτρέπουμε τους χρήστες και επισκέπτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν αλλαγές στους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο.

Η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει.

Τέλος διευκρινίζεται ότι οι αναγραφόμενες τιμές του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.caliston.gr αφορούν μόνο τις αγορές μέσω του eshop.2.Πνευματική Ιδιοκτησία

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στην ιστοσελίδα www.caliston.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ίδιας της εταιρείας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν πρέπει για οποιονδήποτε λόγο να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνες που απορρέουν από την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των ανωτέρω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων των τρίτων μερών δεν βαρύνουν την εταιρεία.


3.Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Δεσμευόμαστε να διαφυλάττουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

• να τηρούν εχεμύθεια,

• να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,

• να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,

• να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους σκοπούς που μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.


4.Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

H εταιρία αναφορικά με τα υπό παρουσίαση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα www.caliston.gr προϊόντα και υπηρεσίες, δεσμεύεται προς την εγκυρότητα των βασικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με αυτά, αλλά και ως προς την ποιότητα, πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της υπό την επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη φύση των συναλλαγών μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος παράγοντες όπως ο ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης του συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας αλλά και η αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα κάποιων προϊόντων, μπορεί να επηρεάσουν την γενικότερη διαδικασία, αλλά η εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια στα πλαίσια του ανθρωπίνως δυνατού για την άμεση ενημέρωση του συστήματος.


5.Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων και υπηρεσιών στον ιστότοπο www.caliston.gr  ενέχει χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους πελάτες/χρήστες και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση από την πλευρά της εταιρείας για την διαθεσιμότητα, την επάρκεια ή και την περίπτωση τυπογραφικού λάθους των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων αναφέρεται στη δεδομένη στιγμή κατά την οποία ο πελάτης/χρήστης βλέπει τη συγκεκριμένη πληροφορία. Από εκεί και πέρα η διαθεσιμότητα των προϊόντων δύναται να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή με τρόπους πέρα από το δυνατό έλεγχο της εταιρίας όπως επί παραδείγματι σε περίπτωση πώλησης μέρους της αναγραφόμενης ποσότητας  ή δέσμευση της σε άλλη, διαφορετική παραγγελία.

Η εταιρία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων στο ηλεκτρονικό κατάστημά της προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών/χρηστών τηλεφωνικά ή με email σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας τους.

Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους πελάτες/χρήστες κατά την πρόσβαση και περιήγησή τους στο ηλεκτρονικό της κατάστημά και σχετίζονται αποκλειστικά είτε με την εύρυθμη λειτουργία και συμβατότητα της δικής τους υποδομής είτε με πράξεις ή παραλείψεις τρίτων με την μορφή μη επιτρεπόμενης παρέμβασης σε πληροφορίες ή και υπηρεσίες ή και προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της6.Ασφάλεια Συναλλαγών

Η εταιρία μας αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.caliston.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TLS, με κρυπτογράφηση 128-bit, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσης του Χρήστη, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.
Επιπλέον, όλες οι συναλλαγές με κάρτα πραγματοποιούνται στον επίσημο ιστότοπο τις συνεργαζόμενης με την εταιρία μας τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και η εταιρία μας δεν γνωρίζει και δεν έχει καμία απόλυτος πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία τις κάρτας πληρωμής του πελάτη.


7.Υποχρεώσεις/Ευθύνη Χρήστη

Ο πελάτης/χρήστης της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.caliston.gr υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους.

Αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας για αποστολή, δημοσίευση και για μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο και υπό αυτή του την ιδιότητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής.

Ο πελάτης/χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί τ
o ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου όπως, εσωτερικές, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας, περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων καθώς και περιεχομένου που ηθελημένα ή αθέλητα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης και διακοπής της λειτουργίας του εν λόγω ιστότοπου κοινώς υλικού που περιέχει ιούς αποτελεί πράξη ποινικά διώξιμη και απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας.


Η επίσκεψη και σύναψη συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας πρέπει να πραγματοποιείτε αποκλειστικά για προσωπική/ιδιωτική χρήση και για νόμιμους σκοπούς και πάντα σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Ο πελάτης/χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και να οδηγήσουν στη δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας επηρεάζοντας ή θέτοντας σε κίνδυνο τις παρεχόμενες εξ αυτού υπηρεσίες και προκαλώντας παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία.

Η κυριότητα όλων των πωληθέντων προϊόντων παραμένει στην εταιρία μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των πάσης φύσεως συμβατικών συμπληρωματικών εξόδων και δαπανών που τυχόν βαρύνουν τον πελάτη (μεταφορικά έξοδα, φόροι, δασμοί, δικαιώματα εκτελωνισμού).

Μετά την παράδοση των πωληθέντων προϊόντων ο κίνδυνος βλάβης ή καταστροφής και απώλειάς τους μετατίθεται αυτόματα από την εταιρεία στον πελάτη/αγοραστή.

Ο πελάτης/αγοραστής οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας, την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά.

Τέλος απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Για τους επαγγελματίες πελάτες μας η δυνατότητα μεταβολής της διεύθυνσης χρέωσής τους δεν είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος παρά μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας στο 2810 752215 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@caliston.gr


8.Τιμολογιακή Πολιτική

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.

Τα κανάλια πώλησης μέσα από τα οποία λειτουργεί και διεξάγει τις συναλλαγές της η «CALISTON CURRENT» είναι ρητά ανεξάρτητα μεταξύ τους.
Για το λόγο αυτό ο εκάστοτε επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει διαφορές στην αναγραφόμενη τιμή εντός του φυσικού καταστήματος σε σχέση με την αναγραφόμενη τιμή στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος www.caliston.gr είναι διαφορετικές με βάση τη φιλοσοφία του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα αντικειμενικά δεδομένα που υπάρχουν σε αυτό. Επίσης οι τιμές που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αφορούν αποκλειστικά και μόνο αγορές μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.caliston.gr και ισχύουν είτε για την αποστολή στην έδρα του πελάτη είτε για την παραλαβή από το φυσικό κατάστημα τις εταιρίας.

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. H εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από το φυσικό κατάστημα της εταιρείας και ο πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο.

Όλες οι τιμές λιανικής που αναγράφονται στα προϊόντα μας συμπεριλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ 24%. Για περιοχές με μειωμένο ΦΠΑ οι τιμές θα επαναϋπολογίζονται επί του τιμολογίου με το χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ (ακριτικό).

Για τιμές χονδρικής εάν είστε επαγγελματίας η επιχείρηση επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας. Οι τιμές χονδρικής στους πελάτες χονδρικής αναγράφονται χωρίς τον νόμιμο ΦΠΑ 24%

Περιορισμοί Ευθύνης: Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η εταιρία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης της εταιρείας και επιστροφής των προϊόντων δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της εταιρείας και ο Πελάτης καθυστερεί να επιστρέψει τα προϊόντα αυτά για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει την αξία τους.

Σε περίπτωση μεταφοράς (εμβάσματος) από άλλη τράπεζα προς την εταιρία μας για την πληρωμή τις παραγγελία σας, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον πελάτη και όχι την εταιρία μας.


9.Προσφορές

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε υλικά που έχουν την ένδειξη OFFERWEB OFFER ONLY, ΠΡΟΣΦΟΡΑ κλπ. Τα προϊόντα με αυτές τις ενδείξεις ΔΕΝ είναι μεταχειρισμένα ή επισκευασμένα αλλά καινούργια, σε ειδική τιμή προσφοράς για ορισμένο χρονικό διάστημα και ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για αγορές μέσω του e-shop μας www.caliston.gr


10.Ακύρωση/Τροποποίηση Παραγγελίας

Πριν ολοκληρώσετε ηλεκτρονικά την παραγγελία σας έχετε την δυνατότητα να τροποποιήσετε την ποσότητα των προϊόντων ή να αφαιρέσετε ένα ή όλα τα προϊόντα που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι σας, μέσα από το Καλάθι Αγορών στην ενότητα «Σύνοψη Παραγγελίας» που εμφανίζεται στο καλάθι σας.

Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει την παραγγελία σας και δεν έχει ακόμη αποσταλεί σε εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε το συντομότερο δυνατόν με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας στο 2810 752215 ή να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@caliston.gr και θα αναλάβουμε άμεσα την τροποποίηση ή την ακύρωσή της.

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και αποσταλεί στον προορισμό της επιλογής σας δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αλλαγή/ακύρωση.


11.Επιστροφές Προϊόντων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.10 του ν.2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α’/16 Νοεμβρίου 1994) σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.Ζ1-891/30.8.2013), ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξʼ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14ημερολογιακών ημερών.

Σε αυτό το πλαίσιο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής έχετε την δυνατότητα επιστροφής (υπαναχώρησης) των αγορασθέντων προϊόντων μόνον εφ’ όσον αυτά βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία και παρελήφθησαν και υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή σας.
Τα έξοδα για την επιστροφή προϊόντων μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή μεταφορικής εταιρείας στον χώρο της εταιρίας μας δεν καλύπτονται από την εταιρεία μας και επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον αποστολέα/πελάτη.

Επισημαίνεται ότι η ευθύνη απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος βαραίνει τον πελάτη μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία μας.
Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος έχετε το δικαίωμα επιστροφής DOA εντός επτά (7ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, με τρόπο που θα σας υποδείξει η εταιρία μας και χρέωση τις εταιρίας μας.

Πριν από κάθε επιστροφή πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας στο 2810 752215 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@caliston.gr

Ειδικότερα ο πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Όροι Επιστροφής:

(Α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων ή την παραλαβή του (όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα») εφόσον πρόκειται για υπαναχώρηση.

(Α1) Εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων ή την παραλαβή του (όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα») εφόσον πρόκειται για DOA (προϊόν με ζημιά).

(Β) Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε.

Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.).
Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

(Γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

(Δ) Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης/επιστροφής οφείλετε πριν από την πάροδο της σχετικής προθεσμίας να γνωστοποιήσετε την βούλησή σας για υπαναχώρηση εγγράφως αποστέλλοντας το αίτημά σας στο e-mail info@caliston.gr

(Ε) Επισημαίνεται ότι η ευθύνη απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος βαραίνει τον πελάτη μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία. Πριν από κάθε επιστροφή πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@caliston.gr

(Ζ) Η επιστροφή του ποσού που αφορά στο υπό επιστροφή προϊόν θα ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που θα γίνει η παραλαβή από την εταιρεία μας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σε συνεργαζόμενης με την εταιρία μας τράπεζα, που είστε δικαιούχος και που θα μας υποδείξετε μέσω email στο info@caliston.gr ή στην κάρτα με την οποία έγινε προηγουμένως η πληρωμή τις παραγγελίας (σε περίπτωση πληρωμής με κάρτα).

(Η) Ο Πελάτης ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της εταιρείας, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

(Θ) Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν εάν δεν έχουν τηρηθεί οι όροι επιστροφής, περίπτωση κατά την οποία τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.12.Εγγύηση Προϊόντων

Ο χρόνος και οι όροι εγγύησης των προϊόντων ορίζονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή του προϊόντος και ΟΧΙ από την εταιρία μας. Ο χρόνος εγγύησης δύναται να είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος ανάλογα με τους όρους εγγύησης της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρίας.

Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά σφάλματα και όχι βλάβες που προκλήθηκαν από άλλες αιτίες που δεν έχουν σχέση με τη κατασκευή του μηχανήματος όπως π.χ.:
Από κακό χειρισμό, κακή τοποθέτηση, κτύπημα, πτώση της συσκευής, έκθεσης σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, ρίψης υγρών και διαρροές οξέων των μπαταριών.
Από λάθος σύνδεση, διαφορετική τάση ρεύματος, μεταβολές της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου, και για κάθε χρήση τροφοδοτικών, πέραν αυτών που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής για κάθε συγκεκριμένο προϊόν.
Από οποιαδήποτε απόπειρα επισκευής προϊόντος / μηχανήματος σε εργαστήριο ή τεχνικό εκτός της εταιρίας μας, για κάθε περίπτωση που ο αριθμός κατασκευής της συσκευής (
serial number) ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αλλαχθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

Προϊόντα τα οποία υπέστησαν βλάβη ή έσπασαν κατά την μεταφορά, ευθύνονται και επιβαρύνουν την εταιρία μεταφοράς και όχι την εταιρία μας.

Το κόστος αποστολής προϊόντων από και προς τον πελάτη επιβαρύνει τον πελάτη και δεν καλύπτεται από καμία εγγύηση.


13.Cookies

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.caliston.gr χρησιμοποιεί cookies, μικρά αρχεία κειμένου τα οποία είναι απαραίτητα για την βέλτιστη εμπειρία χρήσης του ιστότοπου και αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας κατά την διάρκεια της επίσκεψης και πλοήγησής σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με αποκλειστικό και μόνο σκοπό την παροχή βελτιωμένων και προσωποποιημένων λειτουργιών στους χρήστες, καθώς συλλέγουν στοιχεία/πληροφορίες και αποθηκεύουν προτιμήσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με την δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας.


14.Δικαιοδοσία και ισχύον δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.caliston.gr της εταιρείας CALISTON CURRENT διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε σύμβαση εξʼ αποστάσεως πώλησης εμπορευμάτων η οποία συνάπτεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτής δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία σχετική με την εκτέλεση και/ή την ερμηνεία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας η οποία είναι δυνατόν να προκύψει θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων του Ηρακλείου.Στοιχεία Εταιρίας
Διακριτικός Τίτλος
Caliston Current
Επωνυμία: Καλοχριστιανάκης Σταύρος
Διεύθυνση Έδρας: Στρυμώνος 9, Δειλινά, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71304
Τηλέφωνο: 2810 752215, 2811 217215
E-mailinfo@caliston.gr
Eshopwww.caliston.gr
Α.Φ.Μ.: 146219276
ΔΟΥ: Ηρακλείου
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 127069227000ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣΣτρυμώνος 9Δειλινά, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71304