Hot Deals

Πολιτική επιστροφώνΣύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.10 του ν.2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α’/16 Νοεμβρίου 1994) σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.Ζ1-891/30.8.2013), ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξʼ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14ημερολογιακών ημερών.

Σε αυτό το πλαίσιο εντός δεκατεσσάρων (14ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής έχετε την δυνατότητα επιστροφής (υπαναχώρησης) των αγορασθέντων προϊόντων μόνον εφ’ όσον αυτά βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία και παρελήφθησαν και υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή σας.
Τα έξοδα για την επιστροφή προϊόντων μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή μεταφορικής εταιρείας στον χώρο της εταιρίας μας δεν καλύπτονται από την εταιρεία μας και επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον αποστολέα/πελάτη.

Επισημαίνεται ότι η ευθύνη απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος βαραίνει τον πελάτη μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία μας.
Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος έχετε το δικαίωμα επιστροφής DOA εντός επτά (7ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, με τρόπο που θα σας υποδείξει η εταιρία μας και χρέωση τις εταιρίας μας.

Πριν από κάθε επιστροφή πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας στο 2810 752215 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@caliston.gr

Ειδικότερα ο πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Όροι Επιστροφής:

(Α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων ή την παραλαβή του (όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα») εφόσον πρόκειται για υπαναχώρηση.

(Α1) Εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων ή την παραλαβή του (όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα») εφόσον πρόκειται για DOA (προϊόν με ζημιά).

(Β) Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε.

Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.).
Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

(Γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

(Δ) Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης/επιστροφής οφείλετε πριν από την πάροδο της σχετικής προθεσμίας να γνωστοποιήσετε την βούλησή σας για υπαναχώρηση εγγράφως αποστέλλοντας το αίτημά σας στο e-mail info@caliston.gr

(Ε) Επισημαίνεται ότι η ευθύνη απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος βαραίνει τον πελάτη μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία. Πριν από κάθε επιστροφή πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@caliston.gr

(Ζ) Η επιστροφή του ποσού που αφορά στο υπό επιστροφή προϊόν θα ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που θα γίνει η παραλαβή από την εταιρεία μας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σε συνεργαζόμενης με την εταιρία μας τράπεζα, που είστε δικαιούχος και που θα μας υποδείξετε μέσω email στο info@caliston.gr ή στην κάρτα με την οποία έγινε προηγουμένως η πληρωμή τις παραγγελίας (σε περίπτωση πληρωμής με κάρτα).

(Η) Ο Πελάτης ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της εταιρείας, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

(Θ) Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν εάν δεν έχουν τηρηθεί οι όροι επιστροφής, περίπτωση κατά την οποία τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.

 Τρόποι Επιστροφής:

Α. Επιστροφές προϊόντων (υπαναχώρηση πελάτη)
Εφόσον τηρούνται οι όροι επιστροφής και κατόπιν έγγραφης με email συνεννόησης με την εταιρία μας, ο πελάτης επιστρέφει προς έλεγχο το προϊόν που αγόρασε εντός (14) ημερολογιακών ημερών.
Η χρέωση των μεταφορικών καθώς και τυχών τραπεζικών εξόδων σε αυτή την περίπτωση βαραίνει τον πελάτη.
Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή εάν δεν τηρούνται οι οροί επιστροφής. Σε αυτή την περίπτωση το προϊόν επιστρέφετε στον πελάτη με δική του χρέωση.


Β. Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης
Εφόσον τηρούνται οι όροι επιστροφής και κατόπιν έγγραφης με email συνεννόησης με την εταιρία μας, ο πελάτης επιστρέφει προς έλεγχο το προϊόν που παρέλαβε λάθος, εντός (7) 
ημερολογιακών ημερών, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η εταιρία μας. Σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής και τις εκ νέου αποστολής βαραίνουν την εταιρία μας.


Γ. Επιστροφές προϊόντων, τα οποία είναι ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA)
Εφόσον τηρούνται οι όροι επιστροφής και κατόπιν έγγραφης με email συνεννόησης με την εταιρία μας, ο πελάτης επιστρέφει προς έλεγχο το προϊόν που παρέλαβε με βλάβη, εντός (7) 
ημερολογιακών ημερών, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η εταιρία μας.
Σε αυτήν την περίπτωση τα
 έξοδα επιστροφής και τις εκ νέου αποστολής βαραίνουν την εταιρία μας*.
ε περίπτωση που μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως το προϊόν δεν παρουσιάζει καμία βλάβη, τα έξοδα αποστολής - επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.


Δ.
Επιστροφές προϊόντων (εντός εγγύησης)
Εφόσον το προϊόν έχει εγγύηση και είναι σε ισχύ, εάν παρουσιαστεί βλάβη το προϊόν επιστρέφετε στην εκάστοτε κατασκευάστρια εταιρία συνοδευόμενο με την απόδειξη αγοράς, βάση των όρων εγγύησης που η ίδια ορίζει. Τον τρόπο επιστροφής τον ορίζει η εκάστοτε 
κατασκευάστρια εταιρία και τα έξοδα αποστολής/επιστροφής βαραίνουν τον πελάτη.

* Τους όρους και την εγγύηση την δίνει ο εκάστοτε κατασκευαστής και όχι η εταιρία μας.
Εμείς από την μεριά μας ήμαστε δίπλα σας και κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για την πιο εύκολη και άμεση εξυπηρέτηση σας.